top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

5

Alacak Takibi 

Ekibimiz, çok sayıda şahıs ve şirketlere, alacağın kanunlar çerçevesinde tahsili ve ödenmesi ile ilgili olarak hizmet vermektedir. Yapılan icra takiplerinin başından sonuna kadar her aşamasında aktif olarak rol alır, alacağın tahsilini en kısa zamanda sağlamak amacı ile gereken adımları atar. üvekkillerin alacaklarının tahsili amacı ile icra takibi başlatır, takip dosyalarından borçlunun malvarlığı (menkul, gayrimenkul ve diğer hak ve alacakları) üzerine haciz konulması ve akabinde malların satışınının gerçekleştirilmesi sureti ile alacağın tahsilini gerçekleştirebilmek için çalışmalar gerçekleştirilir. Ayrıca icra takiplerinden kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi de yapılmaktadır.

6

Gayrimenkul Hukuku

Ekibimiz, gayrimenkul işlemlerinin tüm yönlerinde, devralmalar ve (koşullu satışlar gibi) elden çıkarmalar, arazi kullanımı, imar ve geliştirme, inşaat, kiralama ve mülk yönetimi dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Yüklenicilere, maliklere ve geliştiricilere; gayrimenkul projelerinin geliştirmeden inşaata, ve satıştan başlayıp işletme ve bakıma kadarki tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

7

Bankacılık ve Finans

Ulusal ve uluslararası platformda birbirinden farklı birçok sektördeki şirket ve finans kuruluşuna; proje finansmanı, yeniden yapılandırma, halka arz ve tasfiye işlemleri, uyuşmazlıkların çözümü gibi geniş yelpazede hukuki hizmet vermekte olan Bankacılık & Finans ekibi uzman hukukçulardan oluşmakta olup bu alan özelinde çeşitli deneyimlerinden hareketle uygulamaya yönelik derin bir bilgi birikimine sahiptir.

Finansman işlem süreci, spesifik kurumsal ihtiyaçlara özel yenilikçi çözümler getirilerek müvekkillerle işbirliği içinde sürdürülmektedir.

8

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Müvekkillerimizi, ihlal bildirimleri ve Bağlayıcı Şirket Kuralları onayları dâhil uluslar arası aktarım izni başvurularına ilişkin olarak Türkiye’deki Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) nezdinde temsil etmekteyiz. Davaların yürütülmesi konusundaki derin deneyimimiz sayesinde, müvekkillere - KVKK tarafından verilen aleyhteki kararlara itiraz etmek üzere temyiz stratejileri sağlamaktayız. KVKK’nın kararlarına karşı açılan iptal davalarında müvekkillerimizi Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde temsil etmekteyiz. 

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ekibimiz, müvekkillerimize günlük ticari faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi ve dağıtım, satış, tedarik, dış hizmet alımı, üretim, ulaşım, e-ticaret, lisans, hizmetler ve franchise sözleşmeleri de dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresine ilişkin özgün sektör deneyimine ve teknik tecrübeye sahiptir.

2

İş Hukuku

Bireysel İş Sözleşmeleri ile ilgili olarak, hizmet verdiğimiz şirketlere çalışanlarının görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması, kilit çalışanlar için rekabet yasağı sözleşmesi ve gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması, sürecin takibi ve yasal gereklilikler gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.​

Müvekkillerinin ticari faaliyetlerine yardımcı olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm hukuki konularda çözüm odaklı çalışmakta; ayrıca İnsan Kaynakları, Finans ve Yöneticileri için iş hukuk eğitimi verip alt yapı tesis ederek düzenli periyotlarla kurum içi hukuk denetimleri yapmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’na dayalı uyuşmazlıkların takibi noktasında, şirketlere ait İşçilik Alacağı Davaları, İşe İade Davaları, İş kazalarından kaynaklı Tazminat Davaları, SGK rücu davaları ve Sigortalı Hizmet Tespiti davaları başta olmak üzere tüm davaların takibi işlemleri, ayrıca, açılmış bulunan davalar ile ilgili, sulhen çözüm yolları tespit edilerek, sulh görüşmeleri de ekibimizce yürütülmektedir.

3

Yeniden Yapılandırma ve Konkordato

Borçlu sıfatını haiz kurumsal şirketler ile yerel veya uluslararası kredi verenleri; değerlendirme çalışmaları (due dilligence, risk analizleri, yeniden finansman, tasfiye ve kompleks finansal yeniden yapılandırma) ve borca batıklık konularına ilişkin uyuşmazlıklarda temsil etmektedir. Hukuki hizmetlerimiz, müvekkillerimize finansal yeniden yapılandırmalar için en iyi strateji ve yasal çözümlerin belirlenmesinde destek olunmasını ve yeniden yapılandırma konularına ilişkin dokümanların hazırlanması ile müzakeresini içermektedir.

4

Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri

Her türlü ticari ve idari uyuşmazlıklara ilişkin olarak avukatlık hizmeti sağlamaktayız. İnşaat uyuşmazlıkları da dâhil olmak üzere, yatırım ve ticari konulara ilişkin olarak yerel ve uluslararası tahkim yargılamalarında özgün tecrübe sahibiyiz. MMahkeme ve tahkim deneyimimize ek olarak, dava süreçlerini engellemeye ya da dava haricinde başarılı sonuçları müzakere etmeye yönelik önleyici stratejik danışmanlık sağladığımız farklı boyut ve sektörlerden geniş bir yelpazede müvekkil portföyüne sahibiz.

Bizimle İletişime Geçin

bottom of page